Push notification và các trường hợp mở App từ chúng

99

Nội dung chính:

  • Cách đăng ký cho phép app được nhận push notification.
  • Cách cài đặt hẹn giờ cho local push notification.
  • Các trường hợp mở app từ notification: active, background, foreground.
  • Cách lấy thông tin trong notification để sử dụng.

Cập nhật các tin tức mới nhất tại Fanpage và Youtube của IDE Academy