Playlist Tổng hợp các vấn đề mới và hóc búa trong Swift

116

Nội dung chính:

 • Giới thiệu ngôn ngữ lập trình Swift
 • [Swift 2] Phân biệt var và let
 • [Swift 2] Phân biệt ? và !
 • [Swift 2] Struct và Class (phần 1)
 • [Swift 2] Struct và Class (phần 2)
 • [Swift 2] Protocol và cơ bản về xây dựng kiến trúc ứng dụng
 • [Swift 2] Initialization: Designated vs Convenience
 • [Swift 2] Làm ảo thuật với Custom Operator
 • [Swift 2] Swift 2.2 có gì mới
 • [Swift 2] Swift và Objective C: Ai nhanh hơn
 • [Swift 2] Guard là gì
 • [Swift 2] Function và Closure
 • [Swift 2] Weak, Strong, Retain Cycle
 • Computed, Lazy, Observer Property

Cập nhật các tin tức mới nhất tại Fanpage và Youtube của IDE Academy