Playlist Kỹ thuật làm App nâng cao

92

Nội dung chính:

  • Hướng dẫn sử dụng Cocoapods
  • Cách kiểm tra kết nối mạng trong iOS App
  • Dùng API với Postman và Alamofire
  • Parse JSON và hiển thị lên UITableView
  • Cách tạo blur view

 

Cập nhật các tin tức mới nhất tại Fanpage và Youtube của IDE Academy