Playlist học lập trình Node.js cơ bản

485

Bộ Playlist học lập trình Node.js từ cơ bản đến nâng cao do chính IDE biên soạn dành cho các bạn mới bắt đầu. IDE tin rằng đây là nguồn tư liệu tốt để các dev có nền tảng kiến thức Backend vững vàng, từ đây có thể viết được những ứng dụng mà mình yêu thích.

Giới thiệu và cài đặt NodeJs

Chạy javascript với NodeJS

Tạo server HTTP với NodeJS

Tìm hiểu Request và Response giữa client và server

Viết module trong NodeJS

Tạo server render file html tĩnh

Nguồn: IDE Academy