Playlist: Học AutoLayout từ A-Z với Xcode 8

364

Nội dung chính:

  • [Auto Layout] Layout code frame trong XCode 8.
  • [Auto Layout] AutoResizing trong XCode 8.
  • [Auto Layout] Pin Constraints.
  • [Auto Layout] Align Contraints.
  • [Auto Layout] Các thuộc tính cơ bản của 1 Contraint.
  • [Auto Layout] Hug Constraint và Priority Constraint.
  • [Auto Layout] Size Classes – P1.
  • [Auto Layout] Size Classes – P2.
  • [Auto Layout] UIStackView.

Cập nhật các tin tức mới nhất tại Fanpage và Youtube của IDE Academy