Parse JSON

113
parse json

Nội dung chính: Parse JSON – một trong những kỹ năng không thể thiếu để làm app tương tác với server/cloud.

  • Tìm hiểu về JSON.
  • Cách parse JSON từ file local trong app bundle.
  • Cách parse JSON từ API
  • Demo với Alamofire để parse JSON lấy data cho app thời tiết – Forecast API

Link tải Final Source: http://slimshare.com/file/57a1a9bc8c862b297b8b4590

Cập nhật các tin tức mới nhất tại Fanpage và Youtube của IDE Academy