NSUserDefaults: Lưu lại các thiết lập người dùng

124

Nội dung chính:

  • Cách lưu lại các giá trị cho ứng dụng sau khi đã tắt.
  • Cách đọc lại các giá trị trong NSUserDefaults và cập nhật UI.
  • Cách xóa giá trị trong NSUserDefaults.
  • Cách lưu một Struct / Class vào NSUserDefaults.

Link tải Final code: http://slimshare.com/file/57a8669a8c862bc93f8b4576

Cập nhật các tin tức mới nhất tại Fanpage và Youtube của IDE Academy