Livestream hướng dẫn làm App Chat với Firebase (phần 1)

288

Nội dung chính

– Hướng dẫn sử dụng Firebase Authentication để quản lý user: login, register, update profile.
– Hướng dẫn tạo animation khi focus vào textfield.
– Dịch chuyển màn hình nếu keyboard che đi textfield.
– Cấu trúc data cho phòng chat, câu chat, hình ảnh.
– Cách chọn photo / chụp hình làm ảnh đại diện.
– Khác

 

Link tải các tài liệu của app chat:

Source code của app chat  – Download Database