Khóa học Swift iOS buổi 1

82

Clip chia sẻ những kinh nghiệm về Swift và những trải nghiệm của diễn giả trong quá trình làm việc với ngôn ngữ này.

  • Nắm được cơ bản ngôn ngữ Swift
  • Làm đc 1 app cơ bản
  • Load data API
  • Một số hiệu ứng cơ bản

Cập nhật các tin tức mới nhất tại Fanpage và Youtube của IDE Academy