Hướng dẫn UITableView (Part 2)

89

Để tiếp tục cho video lần trước, hôm nay IDE Academy sẽ giới thiệu cho các bạn cách sử dụng UITableView với Dynamic Cell.

Như cái tên của nó, Dynamic Cell giúp chúng ta có thể tạo được 1 UITableView với dữ liệu linh hoạt hơn, nó phụ thuộc vào các giá trị đưa vào từ mảng, dữ liệu từ server. Mời các bạn theo dõi video bên dưới:

Nguồn: IDE Academy