Hướng dẫn UIButton

45

Là một trong những control rất quen thuộc với dev, UIButton là thứ khó có thể thiếu được trong một ứng dụng. Khi kết hợp với Storyboard và TableView, UIButton còn có nhiều thuộc tính đáng lưu ý và cách sử dụng khác.

Dưới đây là  4 phần hướng dẫn về UIButton:

Cập nhật các tin tức mới nhất tại Fanpage và Youtube của IDE Academy