THẾ MẠNH

Dựa trên nhu cầu của doanh nghiệp, chúng tôi đưa ra các khóa học là những sản phẩm nổi tiếng trên thị trường để giúp học việc va chạm với thực tế, cập nhật những công nghệ mới nhất cũng học thêm những kỹ năng cần thiết mà doanh nghiệp cần ở một lập trình viên. Vì vậy khi tốt nghiệp khóa học, bạn có được những lợi thế cực kỳ lớn để được nhận vào làm việc ngay.

Khả năng lập trình ứng dụng thực tiễn, đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp

Kiến thức lập trình cập nhật, toàn diện từ cơ bản đến nâng cao

Cơ hội việc làm sau khi hoàn thành khóa học

TẦM NHÌN

Nâng tầm developer Việt Nam với những khóa học kiến thức lập trình chuyên sâu và thông qua những sự kiện chất lượng để lan tỏa kiến thức tới cộng đồng.

CÁC ĐỐI TÁC TUYỂN DỤNG

topdev338

fpt

tiki

vng

momo

transparent_BI

me

cmn

haravan

hhtv

lat

litiso

luxoft

navatech

novahub

siliconprime

vinova

vtcmobile

CÁC ĐỐI TÁC TRUYỀN THÔNG

vietfullstack

techtalklogoretina

logo_fina_org

devvui-logo

adg2